Kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol

Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng mga Kastila sa pagtungo at pagtuklas ng mga lugar sa Silangan? Masusuri ang epekto ng pagdating ni Magellan sa buhay ng mga katutubo. Gumawa ka rin ng talaan ng mga katangiang pisikal ng Pilipino. Tinawid nila ang masikip na daanang ito na ngayon ay tinatawag na Strait of Magellan.

Matutukoy ang mga lugar na pinuntahan niya sa ating kapuluan; at 5. Batay sa iyong nabasa o nakita sa mga babasahin, itala ang mga katangiang pisikal na mapagkikilanlan sa kaanyuhan ng isang Kastila. Dumaan sila sa Timog Amerika kung saan natuklasan niya ang isang landas sa dulo nito mula Dagat Atlantiko patungong Dagat Pasipiko.

(Effective and Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN I MODYUL 5 ANG PAGDATING NG MGA ESPANYOL BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education Dep Ed Complex, Meralco Avenue Pasig City MODYUL 5 ANG PAGDATING NG MGA KASTILA Matututuhan mo sa modyul na ito ang mga dahilan kung bakit napunta ang mga Kastila sa ating lupain. Sa tulong ng aliping Malay na si Enrique na nagsilbing tagapagsalin, nakilala ni Magellan sina Raha Kolambu at Raha Siagu. maliit na isla ng Ferdinand Magellan 5 Noong Marso 31, 1521, kasabay ng Pasko ng Pagkabuhay, ginanap ang kaunaunahang Misang Kristiyano sa ating kapuluan. Turko o Turkey (Ang nagpalaganap ng Islam sa Maraming bansa) Gawain 2: Pagpapalalim ng Kaalaman Ganito ba ang iginuhit mo 1. Lahat ng ito ay tama: Sa kalukuyan, pumupunta rito ang mga taga-Europa upang: 1.

Malalaman mo rin ang pamamaraang ginamit nila para matanggap ng ating mga ninuno ang pagpunta nila dito. Tatlo ang mga aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Salik kung Bakit Napunta ang Kanluraning Kastila sa Ating Lupain Aralin 2: Ang Ekspedisyon ni Magellan Aralin3: Pagsisimula ng mga Ekspedisyon mula sa España Pagkatapos mapag-aralan at gawin ang nilalaman ng modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Paghina ng impluwensya ng simbahang Katoliko sa Europa. Ang Pagiging Kristiyano ng mga Taga-Cebu Bago pa dumating dito si Magellan, ang Cebu ay isa nang maunlad na lugar na nakikipagkalakalan sa mga karatig na bansang Tsina, Siam, Borneo at iba pang lugar sa Asya.

Ang pulo kung saan nagsagawa ng sanduguan sina Magellan sa pinuno ng mga katutubo: A. Udyok ito ng karanasan ng Espanya sa pananakop ng mga Muslim na nagtapos lamang noong mabawi ang Granada noong 1492.

Ngunit sa lahat ng pagkakataon, habang humahanap ng bagong ruta sa pangangalakal ang Espanya, naroon pa rin ang matinding pagnanais ng mga Espanyo lna palaganapin ang Kristiyanismo.

Sa pagdaong ng Homonhon, sinalubong sina Magellan ng ilang katutubo. Ang iyong ginawang dula ay ikukumpara mo sa paksa ng teksto ng aralin.

kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol-86kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol-22kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol-32

Mabibigyang puna ang naging reaksyon n gating mga ninunong katutubo nang dumating ang mga Kastila. Alin sa mga sumusunod na bansa sa Europa ang nanguna sa paglalakbay para maghanap ng ibang ruta papuntang Silangan? Sa tulong pa rin ni Raha Kolambu at ng aliping si Enrique, nagtagumpay si Magellan na maging kaibigan ang pinuno ng Cebu na si Raha Humabon. Ilan sa kanila ay mga Aleman, Ingles, Franses, Italyano, At mga Espanyol. Ang mga ipinadalang ekspedisyon ng Hari ng Espanya sa Pilipinas ay pinamunuan ng mga Kastila maliban kay: A. Gawain 3: Paglalapat Napapansin mo marahil na sa kasalukuyang panahon, maraming dayuhang taga-Europa ang pumupunta sa ating bansa. Ang pagiging matapang Ang pagiging masunurin Ang mabuting pagtanggap sa mga dayuhan Ang pagiging masayahin 8. Ngayon naman ay magbigay ka ng tatlong dahilan o kuru-kuro kung bakit marami pa ring taga Europa ang nagsisipunta sa Pilipinas. Ngunit inakala niya na hindi sapat ang pagkilala ng Hari ng Portugal sa kanyang nga nagawa. Maihahambing mo kaya ang mga dahilan kung bakit interesado sa mga bansang Silangan ang mga taga Europa. Nalaman mo na sa aralin ang mga salik nang pagpunta rito ng mga taga-Europa noong unang panahon. Batay sa iyong talaan, may kaugnayan kaya ang magandang pagtanggap ng mga Katutubo sa Kastila ayon sa pisikal na kaanyuan? 4 Si Ferdinand Magellan at ang Paglalakbay sa Pilipinas Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges na nakapaglakbay na sa India at Malacca. Alin sa mga sumusunod ang hindi napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalakbay sa Silangan? Duwag at hindi sibilisado ang mga katutubo sa Pilipinas D. Namagitan si Papa Alexander VI noong 1493 para maiwasan ang hidwaan sa dalawang bansa.

276

Leave a Reply